Call Center Employee

היכרות עם צרכי הלקוחות מהווה נקודת מפתח להצלחת פרוייקטים.

אקסיומה בחרה למקד את מאמציה ולהתמחות במספר פתרונות ענפיים אשר בכל אחד מהם נעשה מחקר מעמיק של ה-Best Practices  ונצבר ניסיון.

 

הידע והניסיון הנצבר הענפים הנבחרים מאפשר לאקסיומה להעניק ערך מהיר ואיכותי ללקוחות המגלם בתוכו היכרות מעמיקה עם צרכי הענף הספיציפיים.


ורטיקלים ופתרונות ענפיים

אקסיומה פתרונות מידע

משרד: 09-7944811 | פקס: 09-7944822

החרושת 14, א.ת. רעננה, ת.ד 1200, מיקוד 4365707 

© 2020 Xioma Solutions
עיצוב אתר: סטודיו תלתן