top of page
shutterstock_722562724small.jpg

מדיה והפקות

אקסיומה פתרונות מידע מציעה פתרונות ייעודיים לתעשיית המדיה וההפקות.
תעשיית המדיה וההפקות מתאפיינת בדינאמיות רבה המחייבת את הארגון להישאר עם אצבע על הדופק בהיבטים תקציביים, פרויקטאליים ותכנון אל מול ביצוע. הסביבה התחרותית והעבודה עם פרילנסרים מצריכה ניהול יעיל של משאבים.


אקסיומה, שותפת כסף של חברת SAP. מציעה לחברות מתחום המדיה וההפקות פתרונות המבוססים על תוכנת SAP Business One.


SAP Business Oneמספק לחברות מדיה והפקות קטנות ובינוניות פתרון אינטגרטיבי אחד המספק מידע בזמן אמת על צדדים תפעוליים, כספיים ושיווקיים.


הפתרון כולל תהליכי ניהול הפקות כגון שיבוץ עובדים, מעקב אחר תקציב, הנה"ח, ניהול ציוד ועוד.

ורטיקלים ופתרונות ענפיים

bottom of page