top of page
Modern City

הייטק וארגונים בין לאומיים

אקסיומה פתרונות מידע מציעה פתרונות ייעודיים לתעשיית ההייטק.
לתעשיית ההייטק מאפיינים ייחודיים . הסביבה העסקית בתעשייה הינה גלובאלית, מורכבת ותחרותית. תנודתיות בביקושים, קיצור מחזור חיי מוצר, תחרות בינלאומית ורגולציה שהופכת קפדנית יותר – כל אלה מגבירים את הצורך ביעילות, בידול ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים.


אקסיומה, שותפת זהב של חברת SAP. מציעה לחברות הייטק פתרונות המבוססים על תוכנת SAP Business One.
SAP Business One הוא פתרון אידיאלי לחברות הייטק קטנות ובינוניות המעוניינות להגביר את השליטה העסקית, לנהל תקציב, לזכות בשקיפות עסקית, למכן תהליכים, לענות לדרישות רגולטוריות, להגביר חדשנות ולקצר את ה time to market.

הפתרון מאפשר פריסה גלובאלית ותומך בלוקליזציה פיננסית של עשרות מדינות בעולם, בצורה כזו המערכת תומכת בצורה מלאה בגמישות ויכולת צמיחה מואצת שח הארגון

ורטיקלים ופתרונות ענפיים

bottom of page