top of page
Doctor Using Digital Tablet

ציוד רפואי ופארמה

ארגונים העוסקים בייצור או שיווק שלציוד רפואי ותרופות זקוקים למערכת מידע אשר תאפשר להם תמיכה מלאה בכל תהליכי הליבה במיימום מאמץ

  • ניהול כל תהליכי הרכש והיבוא

  • ניהול מערך אחסון מתקדם עם יכולות עקיבות, ניהול אצוות, יחידות מידה וכיו"ב

  • ניהול עקיבות מלאה אחר האירועים במערכת

  • מערך מכירות מלא ל B2B או B2C

  • מערכת פיננסית מלאה עם יכולת עבודה בעשרות לוקליזציות בעולם

  • התממשקות מלאה לאתר מסחר אלקטרוני ויצירת זמינות 24/7 אל מול לקוחות החברה

  • עבודה בענן או באתר הארגון

ורטיקלים ופתרונות ענפיים

bottom of page