Doctor Using Digital Tablet

ציוד רפואי ופארמה

ארגונים העוסקים בייצור או שיווק שלציוד רפואי ותרופות זקוקים למערכת מידע אשר תאפשר להם תמיכה מלאה בכל תהליכי הליבה במיימום מאמץ

  • ניהול כל תהליכי הרכש והיבוא

  • ניהול מערך אחסון מתקדם עם יכולות עקיבות, ניהול אצוות, יחידות מידה וכיו"ב

  • ניהול עקיבות מלאה אחר האירועים במערכת

  • מערך מכירות מלא ל B2B או B2C

  • מערכת פיננסית מלאה עם יכולת עבודה בעשרות לוקליזציות בעולם

  • התממשקות מלאה לאתר מסחר אלקטרוני ויצירת זמינות 24/7 אל מול לקוחות החברה

  • עבודה בענן או באתר הארגון

ורטיקלים ופתרונות ענפיים