top of page

הוציאו את

המיטב ממערכת

ggggg.png

אוטומציה ל-SAP

B1up

פתרון משלים על גבי ה- SAP BUSINESS ONE המרחיב את יכולותיו של מנהל המערכת ומאפשר ביצוע פעולות אשר בעבר היה צורך בתוכניתן כדי לבצען.

הפתרון מאפשר הפחתת זמן יישום על ידי הקטנת הצורך בפיתוחים מיוחדים, גמישות והתאמה על ידי שליטה מלאה בהגדרות- גם ברמת משתמש והגדלת קצב העבודה על ידי מיקוד והצגת נתונים רלוונטיים בלבד

B1up

בין היכולות המתקדמות אשר נכללות בפתרון:

הוספת לחצנים למסכי המערכת

 

ביצוע פעולות מוגדרות ע"י המשתמש, יצירת קיצורי דרך לפעולות נפוצות במערכת ולהפעלת יישומים חיצוניים בקלות.

 

הוספת תפריטים לעץ התפריטים הראשי

 

הגדרת תפריטים חדשים מותאמים לצרכים הייחודיים או שינוי שמות של תפריטים קיימים.

הגדרת שדות כשדות חובה

 

הגדרת כל שדה במערכת כשדה חובה, מאפשר אכיפה משופרת על הזנת הנתונים למערכת.

שינוי סדר קפיצת הסמן בין השדות

 

התאמת המעבר בין השדות מאפשרת הזנת נתונים מהירה יותר

ולידציה לפעולות המשתמש

 

מעקב אחר הנתונים והפעולות אשר מבצע המשתמש והפעלת פונקציות מוגדרות מראש בהתאם.

שינוי מבנה מסכי המערכת

 

שינוי מיקום של אובייקטים על המסך, הסתרת שדות אשר אינם בשימוש באופן קבוע ומיקום שדות משתמש על המסך הראשי.

 

מודול LOADER 

במערכת SBO לא ניתן לעדכן טבלאות DB ישירות. מודול LOADER בפיתוח בלעדי של אקסיומה הינו כלי לטעינת נתונים לטבלאות DB של המערכת.

לכלי ה Loader יש DB משלו עם טבלאות DB כמו טבלאות SAP Business One .

 לביצוע אוטומציות Loader מודול 

bottom of page