shutterstock_739241962small.jpg

ניהול פרוייקטים

עסקים קטנים ובינוניים משתמשים לרוב ביישומי תוכנה מרובים לנתוני לקוחות, חשבונות, תכנון פרויקטים ועוד.  החסרון הגדול בשיטת עבודה זו, הוא שיש להקליד ולהזין את אותם הנתונים פעמים רבות- דבר הגוזל זמן ומועד לטעויות רבות ולבלול.

 

לעיתים, כאשר מספר העובדים בחברה גדול, כבר לא ניתן לדעת למי יש גישה לאיזה מידע.  פתרון ניהול הפרויקטים מבית אקסיומה, משולב במערכת ה-- ERP  פירוש הדבר הוא, שיש צורך במערכת אחת בלבד לכל הנתונים. 

אם החברה שלך משתמשת כיום במספר כלים שונים לניהול פרוייקטים, תוכנת ניהול הפרוייקטים מבית אקסיומה יכולה להיות פתרון אידיאלי בעבורך: רשימות כפולות יוכלו להיות שייכות לעבר וכלל העובדים יוכלו להנות מרמה זהה של מידע זמין.

ורטיקלים ופתרונות ענפיים

אקסיומה פתרונות מידע

משרד: 09-7944811 | פקס: 09-7944822

החרושת 14, א.ת. רעננה, ת.ד 1200, מיקוד 4365707 

© 2020 Xioma Solutions
עיצוב אתר: סטודיו תלתן